38073Egészséges, életrevaló, felelős és elkötelezett állampolgárrá válni: ez a cserkészet küldetése önkéntes és vallásos alapokon, hazaszeretetre nevelve. E törekvésekkel jellemzően kisiskolásként találkoznak a fiatalok. De nem ritka az sem, hogy felnőttként kopogtatnak a szövetség ajtaján, hogy az értékválasztással és életformával azonosulva részt vállalhassanak a kisközösségi nevelőmunkában. Nekik is adott a csatlakozási lehetőség: a szövetség alapozó képzésének most zárult turnusait több mint százan végezték el eredményesen.

A „TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása” című Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt sok egyéb mellett lehetőséget adott a felnőttek ingyenes alapozó képzésére is. Tizennégy turnust hirdettek, nyolcat Budapest környékén, hatot vidéki helyszíneken. Ezek többségében akkreditált felnőttképzések voltak, tudtuk meg Téglás Gergelytől, a Magyar Cserkészszövetség cserkész-segédtisztjétől, az alapozó képzések koordinátorától.

A négy modulból álló felkészítés során az elméleti és gyakorlati tudnivalók mellett helyi közösségek életében is részt vettek a jelentkezők, mintegy 60 településen, Alibánfától Napkorig, Miskolctól Szegedig, Kókától Kemecséig. Az elméleti és gyakorlati modul között általában egy hónap telt el, a helyi közösség megkeresésére több hónap állt rendelkezésre, ezt követte a záró alkalom. A képzések általában négy hónaposak voltak.

– Sokan szeretnének cserkészcsapatot alapítani, mert nagyon vonzó közösségi életforma, és a résztvevők többségében olyan helyről érkeztek, ahol még nincs működő cserkész közösség: a jelentkezők 70 százaléka ilyen célokkal érkezett – mondta Téglás Gergely. – Vannak, akik egy jól működő csapattal állnak kapcsolatban gyermekeik, ismerőseik révén, és oda szeretnének bekapcsolódni. Előfordult a jelentkezők között olyan is, aki alig hallott a cserkészetről és szeretett volna többet tudni róla, mert megtetszett neki a természet-közeliség, a vallásosság, a nevelési módszereink. A résztvevőknek nagyjából az ötöde dolgozik pedagógusként, hitoktatóként, a többiek vállalkozók, szociális munkával foglalkozók, egyetemi és főiskolai hallgatók, katonák, vagy egészségügyben dolgozók.

A cserkészmozgalom több mint száz éves, de Közép-Kelet-Európában kimaradt negyven év, amelyben az alapozó képzésben résztvevők többsége felnőtt. Sokuknak az úttörő mozgalomból, természetjáró közösségekből vannak élményeik. Számukra is értékes és újszerű információ, miként lehet kisközösségi nevelőmunkát folytatni önkéntesen, játékos formában tanítva, vallásos alapokon, hazaszeretetre nevelve a fiatalokat, hogy egészséges, életrevaló, felelős és elkötelezett állampolgárokká váljanak.

– Sokan kész csomagokat, bejárt utakat és biztos leírásokat várnak ahhoz, hogy cserkészek lehessenek felnőttként, és jó értelemben vett „csalódás”, amikor rájönnek, nincsenek kész útmutatásaink – mondta a koordinátor. – Nem is lenne jó ilyet a résztvevők kezébe adni, hiszen akkor éppen a cselekedve tanulás, az átélés hiányozna a folyamatból. Nem olyan rég lett felnőtt, családos az a generáció, akik a rendszerváltáskor elkezdték, újrakezdték a cserkészetet. A most bekapcsolódók ugyanebben a kihívásban részesülnek: miként tudunk felnőttként is a cserkészfogadalmunk és a cserkésztörvény szerint élni? 

Annak ellenére, hogy könnyűnek és egyszerűnek tűnik a bekapcsolódás a mozgalomba, a szövetségnek mégsem célja, hogy mindenkiből „cserkészt faragjon”.

– Egy hasonlattal élve: sok az ajtó – ahogy sokféle motivációval jönnek a résztvevők is – és mi kulcsokat adunk ezekhez az ajtókhoz. Minden szükséges információt megosztunk, és kipróbáltatjuk a kisközösségi nevelés élményét, de ezekkel a kulcsokkal, megállópontokkal segítünk a döntésben. Mi a célom a cserkészettel? Tényleg ezt szeretném csinálni? Ha igen, akkor azon belül hol a helyem? Ha nem, akkor hogyan tudom a cserkész gyermekemet, tanítványomat, ismerősömet támogatni? Mit jelent számomra a felnőtt cserkészek fogadalma? Csapatot is szeretnék vezetni? Végiggondoltam, milyen utakon, ajtókon kell áthaladjak ehhez? – érzékeltette a döntés felelősségét Téglás Gergely.

A szövetségben úgy látják, az alapozó képzés bemutató, megmutató jellege bevált, és összhangban van az önkéntességgel. Aki cserkész szeretne lenni, annak immár minden eszköz a kezében van a tanúsítvánnyal együtt, hogy bármely helyi közösségbe bekapcsolódhasson, fogadalmat tehessen. Vezetőképzés mellett elkezdheti akár a cserkészcsapat alapításának hosszú, és a társadalom által is egyre inkább szükségesnek tartott folyamatát.

 

A Magyar Cserkészszövetségről

A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak. A Magyar Cserkészszövetség tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organization of the Scout Movement), amely az ENSZ tanácsadó tagja. A Magyar Cserkészszövetség több mint 200 csapatában körülbelül 10 ezer cserkész tevékenykedik, az ország minden megyéjében.

Tovább információ kérhető:

Sándor Viktória

kommunikációs vezető

email: kommunikacio@cserkesz.hu, sandor.viktoria@mcssz.hu

mobil: +36 20/823 1785

web: http://cserkesz.hu/